Procedura – odzyskiwanie danych

Proces odzyskania danych w firmie ARVIKA DATA RECOVERY przebiega w kilku etapach.

 1. Dostarczenie nośnika

Pierwszym etapem odzyskania danych jest dostarczenie nośnika do naszej firmy. Można to zrobić na kilka sposobów:
– dostarczyć osobiście
– wysłać kurierem, pocztą
– zgłosić się do jednego z  naszych Partnerów 

2. Ekspertyza

Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia. Każdy przypadek utraty danych jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Po wykonaniu ekspertyzy będziemy mogli sprecyzować, w jakim stopniu odzyskamy Państwa dane, oraz określić koszt odzyskania danych. W odróżnieniu od innych laboratoriów wykonujemy ekspertyzę szczegółową nośnika. Otrzymują Państwo bardzo dokładną informację o uszkodzeniach, możliwościach odzysku danych oraz koszcie usługi.

Czas trwania analizy jest uzależniony od trybu jaki Panstwo wybrali:

Analiza standardowa

Ekspertyza jest wykonywana do 10 dni roboczych w godzinach pracy biura. W szczególnych przypadkach może ulec zmianie.

Analiza przyspieszona
Jest wykonywana z pominięciem kolejki zgłoszeń i trwa do 4 dni roboczych w godzinach pracy biura. Ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

Analiza ekspresowa
Najszybsza metoda na odzyskanie danych. Przystępujemy do analizy natychmiast po dostarczeniu nośnika do firmy Arvika Data Recovery w trybie 24/7. Również ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

3. Szacowany koszt i kontakt z Klientem

Po wykonaniu ekspertyzy kontaktujemy się z Państwem i przedstawiamy raport z diagnostyki (zazwyczaj w formie pisemnej – email) oraz określamy koszt odzyskania danych. Po zatwierdzenia kosztorysu przystępujemy do dalszego etapu odzyskania danych.

4. Odzyskanie danych

Na tym etapie nasi eksperci przystępują do właściwego odzyskania Państwa danych. Proces ten odbywa się według ściśle określonych procedur.
W przypadku uszkodzeń logicznych zawsze jest wykonywana kopia uszkodzonego nośnika i dopiero na niej są podejmowane działania odzyskania danych. Uszkodzony nośnik wraca do Państwa w stanie, w jakim został dostarczony.
W przypadku uszkodzeń elektronicznych, fizycznych oraz technicznych nośnik wymaga ingerencji wewnętrznej. Proces ten odbywa się w naszym laboratorium w szczególnych warunkach czystości powietrza, wilgotności i temperatury.

5. Przekazanie danych Klientowi

W zależności od Państwa decyzji odzyskane dane są nagrywane na nośniki HDD/SSD/Flash o tej samej lub większej pojemności co nośnik uszkodzony. Istnieje możliwość zakupu nowego dysku w naszej firmie.

Dane są przechowywane na serwerze przez okres 7 dni od dnia odbioru po czym kasowane bezpowrotnie. Oczywiście na życzenie Klienta dane mogą zostać wykasowane natychmiast po odbiorze.