Współpraca – partner technologiczny

Miło nam zakomunikować że firma Arvika Data Recovery została doceniona w branży odzyskiwania danych, w wyniku czego zostaliśmy Partnerem Technologicznym firmy Rusolut. Współpraca przyczyni się do rozwoju narzędzi oraz technologii odzyskiwania danych z nośników opartych na pamięciach flash (pendrive, karty pamięci, dyski SSD, dyktafony, smartfony itp.).

Firma Arvika Data Recovery od dawna specjalizuje się w odzyskiwaniu danych z pamięci flash. Jako jedno z kilku laboratoriów na świecie prowadzimy własne badania technologiczne, szczególnie w zakresie pamięci monolitycznych. Dzięki współpracy z firmą Rusolut zostaną rozszerzone możliwości odzysku danych, zwłaszcza w trudniejszych przypadkach, co do tej pory nie zawsze było możliwe. Wymiana doświadczeń, technologii oraz wiedzy pozwoli sprostać wyzwaniom, które stawiają przed branżą producenci pamięci masowych (coraz mocniej zaawansowane algorytmy „szyfrowania” danych, maski kodujące dane, tzw XORy, monolity itp).

Jako Partner Technologiczny będziemy również prowadzić wsparcie dla innych firm data recovery z całego świata.

www.rusolut.com

Technological partnership agreement

We are pleased to announce, that Arvika Data Recovery was distinguished in data recovery and became Rusolut Technological Partner. The agreement will contribute to the development of the tools and data recovery technologies from the flash card types (pendrives, memory cards, SSD drives, recorders, smartphones etc.)

Arvika Dara Recovery specializes in data recovery from the flash memory cards. As one of the few laboratories in the world, we conduct our own technological researches, especially in terms of the monolith devices. Through technology partnership agreements with Rusolut, data recovery capabilities would be enhanced, especially in difficult cases, which so far was not always possible. Exchange of experience, technology and expertise will help meet the challenges put before industry manufacture storage (more and more advanced data encryption algorithms, mask data encoding – XORs, monoliths etc).

As a Technological Partner we would provide technical support for third-party data recovery companies all over the world.