Zalecenia w przypadku utraty danych

 

Gdy już utraciłeś dane, zachowaj spokój!

Stało się, najważniejsze to nie pogorszyć zaistniałej sytuacji.

 

Zalecenia w przypadku utraty danych: 

  1. Należy powstrzymać się od używania komputera. Zalecamy wyłączyć komputer. Nie próbuj uruchamiać go ponownie. Każde uruchomienie pogarsza sytuację.
  2. Nie zalecamy podejmowania samoczynnych prób odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną utratą danych.
  3. Nie zalecamy korzystać z pomocy „kolegów informatyków”. W efekcie również w tym przypadku najczęściej odzyskanie danych jest niemożliwe.
  4. Absolutnie nie zapisuj nowych danych na dysku.
  5. Gdy utraciłeś dane w trakcie pracy programu, nie zamykaj go. Wyłącz komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiaj komputera ponownie.
  6. Nie stosuj narzędzi typu defragmentator dysku, skandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych. Jedynie mogą się przyczynić do pogłębienia problemu lub całkowicie uniemożliwią odzyskanie danych.
  7. Nie otwieraj obudowy dysku – do tego potrzebne są specjalne warunki laboratoryjne i bardzo duża precyzja.
  8. Skontaktuj się z nami – udzielimy wszelkich informacji co do dalszego postępowania

 

Telefon alarmowy:

605 660 548

(12) 444 14 99